Tyck till om oss!

0 = Jag avstår från att svara
1 = Absolut inte
7 = Helt säker

Vad är ditt helhetsintryck av det bemötande du fått som kund hos Skadepoolen i Närke AB verkstad?
0 1 2 3 4 5 6 7

Hur säker är du på att du kommer att välja Skadepoolen nästa gång du ska till en verkstad?
0 1 2 3 4 5 6 7

Det var lätt att boka tid för verkstadsbesöket:
0 1 2 3 4 5 6 7

Personalen i verkstaden var hjälpsam och gav mig ett bra bemötande:
0 1 2 3 4 5 6 7

Personalen gav tips och råd som gjorde mig uppmärksam på andra saker som behöver fixas på/i min bil:
0 1 2 3 4 5 6 7

Min bil var klar på överenskommen tid:
0 1 2 3 4 5 6 7

Jag känner att jag fick information om vad som hade utförts på/i min bil på ett bra och lättförståeligt sätt:
0 1 2 3 4 5 6 7

Så vitt jag kan bedöma var det hög kvalité på arbete och reservdelar:
0 1 2 3 4 5 6 7

Jag rekommenderar Skadepoolens verkstad för bekanta och vänner:
0 1 2 3 4 5 6 7